Zone Ammonia 1 liter

Al vanaf €0.99

Zone Ammonia 1 literSamenstellingAmmoniakoplossing 1-5%GebruikVoor het reinigen en ontvetten van ruiten, spiegels, tegels en gladde oppervlakken. Dosering 100 ml ammonia op 1 liter water. Voor het ontvetten van oude verflagen. dosering ca. 250 ml op 1 liter water. (bij ernstige vervuiling een hogere dosering gebruiken).WaarschuwingVeroorzaakt huidirritatie.veroorzaakt ernstig oogletsel.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren, beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Merk : Overige
Inhoud : Zone Ammonia 1 liter
EAN: 8714774303138
Introductie jaar : 2020