Home > Robijn Vloeibaar Wasmiddel Black Velvet 45 Wasbeurten

Robijn Vloeibaar Wasmiddel Black Velvet 45 Wasbeurten

Robijn Black wasmiddel Robijn Black wasmiddel is speciaal ontwikkeld voor alle zwarte- en donkergekleurde was. en bull Unieke formule met zwartbeschermers en bull Helpt zwart langer mooi te houden en bull Probeer ook de bijpassende Robijn Waterlelie en amp Musk wasverzachter voor een heerlijke geurmatch WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat Benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

User Rating:
Beste Deal:

€9.33
bij drogisterij.net
Reclame


Compare Prices User Reviews
Nickname:
maxim 50 chars.
Review Title:
maxim 100 chars.
Pros:
maxim 250 chars.
Cons:
maxim 250 chars.
Rating: Good  Bad